Domů  |  Služby  | Právní služby

Právní služby

Právní služby

Veškeré právní služby zajišťujeme prostřednictvím smluvní advokátní kanceláře, která se specializuje na problematiku nemovitostí. S touto kanceláří realizujeme obchodní případy od založení naší kanceláře.

Mezi poskytované právní služby patří:

  • Příprava smluv a ostatních dokumentů související s převodem nemovitostí
  • Zastupování klientů při převodu nemovitostí
  • Úschova kupní ceny v advokátní úschově na depozitních účtech
  • Řešení komplikovaných právních vztahů k nemovitostem
  • Řešení nabytí nemovitostí cizími státními příslušníky
  • Zakládání a převod obchodních společností související s převodem nemovitostí
  • Zastupování při jednání s orgány státní správy, samosprávy, s katastrálním úřadem atp.
  • Tvorba speciálních smluv, prohlášení vlastníka, smluv o výstavbě atp.