Domů  |  Služby  | Oceňování

Oceňování

Oceňování

V souvislosti s prodejem či jiným způsobem převodu nemovitosti (dědění, darování, vklad do obchodní společnosti atp.) zajišťujeme pro naše klienty kvalifikované oceňování nemovitostí popřípadě technické posouzení stavebními experty.

Provádíme především:

  • oceňování nemovitostí pro koupi a prodej, převody, dědictví, bankovní účely
  • znalecké posudky pro účely úhrady daně z převodu nemovitostí, darovací a dědické
  • tržní oceňování nemovitostí včetně pozemků
  • ocenění nemovitostí pro vklad nemovitostí do majetku (účetnictví) firmy
  • ocenění věcných břemen
  • ocenění při dělení podílového spoluvlastnictví, reálné dělení nemovitostí

Způsoby oceňování

Určení ceny na základě předpisu o oceňování nemovitostí (cena určená dle vyhlášky) vydaného MF a pravidelně aktualizovaného pro dané období - tento způsob oceňování se používá pro účely úhrady daně z převodu nemovitostí, pro účely dědictví atp. Ocenění provádí pro naši kancelář smluvní znalci jmenovaní státem.

Určení obvyklé ceny (obecné ceny). Cena za kterou je možno věc v daném místě a čase prodat nebo koupit. Obvykle se zjišťuje porovnáním s již realizovanými prodeji a koupěmi obdobných věcí v daném místě a čase pokud jsou k tomu dostupné informace - tento způsob oceňování se využívá v případě určení prodejní ceny nemovitosti, v případě určení hodnoty dědictví, v případě dělení nemovitého majetku atp. Ocenění provádí pracovníci naší kanceláře.

Technické posouzení stavu nemovitosti

V případech, kdy se naši klienti rozhodují o investici do nemovitostí mohou naši smluvní partneři v oboru stavebnictví vypracovat posudek na technický stav nemovitosti. Jedná se o statické posouzení, posouzení nákladů na opravy nemovitosti atd.