Domů  |  Služby  | Financování

Financování

Financování

Chcete si koupit nemovitost bez dostatečného množství vlastních finančních zdrojů? Součástí komplexních služeb realitní kanceláře je i zajištění financování prodávané nemovitosti prostřednictvím hypotečního úvěru či stavebního spoření. Hypoteční úvěr nebo stavební spoření je nejdostupnější a nejběžnější prostředek pro financování kupované nemovitosti. Na co lze hypoteční úvěr či úvěr ze stavebního spoření použít:

 • Koupě nemovitosti v osobním vlastnictví
 • Koupě nemovitosti v družstevním vlastnictví (při možnosti převodu do osobního vlastnictví do jednoho roku)
 • Koupě bytu v družstevním vlastnictví bez převodu do OV (pouze stavební spoření)
 • Koupě a vypořádání spoluvlastnického podílu na nemovitosti
 • Vypořádání dědických nároků k nemovitosti
 • Splacení dříve poskytnutých úvěrů a půjček, použitých na investici do nemovitosti
 • Refinancování vlastních finančních prostředků vložených do nemovitosti (koupě pomocí vlastních prostředků a následné refinancování pomocí úvěru)

Výše hypotečního úvěru, výše úvěru ze stavebního spoření, zajištění:

Některé banky nabízejí úhradu kupní ceny nemovitosti až do výše 100 % ceny nemovitosti. Podstatnou náležitostí pro rozhodnutí banky o výši úvěru je znalecký posudek na určení tržní ceny nemovitosti od znalce určeného bankou. Hodnota nemovitosti v posudku může být odlišná od hodnoty ceny nemovitosti sjednané mezi prodávajícím a kupujícím.

V případě financování koupě družstevního bytu (bez možnosti převodu do osobního vlastnictví do jednoho roku), je nezbytné zajistit hypoteční úvěr jinou nemovitostí.

V případě úvěru ze stavebního spoření je možné zajistit úvěr kupovanou nemovitostí nebo spolu s ručiteli. V případě úvěrů do výše 500 tisíc banky ručení nepožadují.

Úvěry hypoteční i úvěry ze stavebního spoření se zpravidla zajišťují zástavním právem k nemovitosti, která se nachází na území České republiky a je zapsána v katastru nemovitostí. Splatnost hypotečního úvěru, úvěru ze stavebního spoření a úroková sazba:

Splatnost úvěrů je velice flexibilní.

Úvěr ze stavebního spoření umožňuje úvěr splatit částečně či celý předčasně bez nákladů na budoucí úroky a jiných poplatků.

Hypoteční úvěry a jejich úroky jsou fixovány na určité období zpravidla 1 až 5 let. Doba splatnosti je pak variabilní 5 až 40 let.

Úroková sazba u jednotlivých úvěrů není stejná, banky i stavební spořitelny poskytují svým klientům různé pobídky tak, aby byly na našem trhu konkurenceschopné. Základní dokumentace k vyřízení hypotečního úvěru:

 • Výpis z katastru nemovitostí zastavované nemovitosti
 • Snímek z katastrální mapy zastavované nemovitosti
 • Nabývací titul - listina, na základě které nabyl prodávající vlastnické právo k nemovitosti
 • Znalecký posudek na tržní ocenění nemovitosti vypracovaný smluvním znalcem banky
 • Potvrzení o výši příjmu žadatele o hypoteční úvěr či úvěr ze stavebního spoření