Domů  |  Služby  | Daňové poradenství

Daňové poradenství

Daňové poradenství

V souvislosti s prodejem a pronájmem nemovitostí jsme připraveni s našimi klienty konzultovat daňové aspekty těchto transakcí.

V případě převodu nemovitosti na nabyvatele (prodej, darovaní, dědění atd.), je povinen převádějící i nabyvatel hradit určité typy daní s ohledem na způsob převodu:

  • daň z převodu nemovitostí
  • daň z příjmu
  • daň darovací
  • daň dědickou

V případě pronájmu či podnájmu nemovitostí je povinen pronajímatel či nájemce hradit v některých případech daň z příjmů.

Pro naše klienty provádíme především přípravu daňových přiznání v souvislosti s prodejem nemovitosti nebo s jejím pronájmem.